חזון הישיבה

שלושה כתרים לחזוננו..

כתר תורה.

כתר מימוש המצויינות הלימודית בכל תחומי הידע.

כתר החיבור לעם ישראל ולחברה הישראלית.

תורה–  הישיבה רואה את עצמה כשותפה בגידולם של הבנים להיות יראי שמים ועובדי ה',                          

 הרואים את התורה כתורת חיים.

מצויינות– ישיבתנו שואפת לראות את בוגריה משתלבים ומובילים בעולם התורה והעשיה על כל מרכיביו ולכן כבר החל מגיל חטיבת הביניים נכוון את תלמידנו למיצוי המצויינות האישית בכל תחום.

חברה– הישיבה רואה בנתינה ערך רב ולכן היא מכוונת את תלמידיה להיות משמעותיים בקהילה, בתנועות הנוער, בקשר עם אוכלוסיות מחולשות,

כתר שם טוב עולה על כולן

לכן צוות הישיבה מכוון כולו לבניית האישיות של התלמיד ופיתוח מידותיו בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה..

איזה יופי שנרשמתם לקבלת פרטים!

בימים הקרובים נחזור אליכם להמשך תהליך הרישום.